RIVERSIDE VILLA KODUKORD

Sisse- ja väljaregistreerimine
Sisseregistreerimine alates kell 16:00. Väljaregistreerimine toimub hiljemalt 12:00.
Kui puhkemaja ei ole kella 12:00 vabastatud, tekib rentnikul kohustus maksta ühe päeva majutustasu.

Võtmed
Puhkemajja sisenemine on sadamapoolsest uksest. Võtme ja kogu hoone annab üle ja üüriperioodi lõppemisel võtab vastu maja perenaine/peremees. Ööbimise ajal ja majast eemal viibides on külastajal kohustus kogu maja lukustada (välisuks, terrassiuks ja rõduuks ning aknad). Üüriperioodil vastutab külastaja puhkemaja vara säilimise eest.

Tagastatav kahjutagatis                                                                                                                                      Saabumisel tuleb tasuda tagastatav kahjutagatis suurusega alates 300 eurot. Tagatis tagastatakse täies ulatuses väljaregistreerimisele järgneva nädala jooksul, juhul kui majutusele pole kahjusid tekitatud.

Majutustingimused
Puhkemajas on võimalik majutuda maksimaalselt 14 inimesel. Suuremat arvu inimesi ei ole võimalik majutada.

Heakord
Puhkemaja antakse väljaregistreerumisel üle samas seisus nagu sisseregistreerimisel.
Kui on vajadus mööbli (toolid, lauad jne.) ümbertõstmiseks, siis väljaregistreerumisel tuleb mööbel asetada tagasi nii nagu see oli sisseregistreerimisel. Kõik kasutatavad nõud tuleb pesta ja asetatada samale kohale, kus need olid puhkemajja saabudes. Lõppkoristus on arvestatud hinna sisse, kui ruumid on korrastatud vastavalt eelnevale seisukorrale.  

Müratekitamine
Päevasel ajal õuealal üritusi korraldades tuleb külastajal järgida, et oma tegevusega ei häiritaks naabrite rahu. Kell 23:00 - 06:00 ei tohi väljas tekitada müra/lärmi ega kuulata valju muusikat.

Prügi sorteerimine
Eraldame biojäätmed, pakendid, papp, klaastaara ja panditaara.

Suitsetamine
Puhkemajas on suitsetamine rangelt keelatud. Suitsetamise kohad on väljas, etteantud kohtades kus on asetatud tuhatoosid.

Tuleohutus
Puhkemajas ja selle territooriumil ei tohi kasutada lahtist tulevärki, küünlaid ja paber/hiina laternaid. Kasutades hoovis söegrilli, arvestage tuule suunaga ja ohutu kaugusega hoonest.

Elektriseadmed
Puhkemajas ja selle territooriumil ei tohi kasutada elektrilisi soojuskiirgureid ega muid suure elektritarbimisega seadmeid. Nende kasutamine on lubatud ainult erandkorras ja eelneval kokkuleppel.

Materiaalne vastutus
Külastaja kannab vastutust puhkemaja vara kahjustamise eest. Vara lõhkumise korral tuleb hüvitada selle maksumus. Puhkemaja mööblile plekkide tekitamisel (näit: küünelaki, punase veini plekid jne.), mida ei saa tavapäraselt eemaldada, tuleb tasuda eraldi puhastusteenuse tellimise eest. Kui plekke ei ole võimalik eemaldada, tuleb rikutud inventari eest tasuda selle maksumus.

Lemmikloomad                                                                                                                                                        Puhkemajas puudub võimalus lemmikloomade vastuvõtmiseks.  

Pulmad
Pulmadeks territooriumi ettevalmistamine/kaunistamine ja ilutulestiku korraldamine tuleb kooskõlastada omanikuga.

Puhkemaja territooriumil on videovalve.